โฟลมิเตอร์มีความจำเป็นในการวัดการไหลของก๊าซและของเหลว

โฟลว์มิเตอร์ถูกนำมาใช้ในหลาย ๆ ด้าน แต่จุดประสงค์พื้นฐานของมันคือเพื่อวัดการไหลของสารเฉพาะที่ไหลผ่านท่อ ท่อ หรือห้อง ทำไมคุณถึงต้องการทำเช่นนี้โฟลมิเตอร์ คุณสามารถพูดได้ว่าเหตุผลหนึ่งคือการประเมินความเป็นอยู่ที่ดีของเครื่องจักรที่กำลังจะทำการวัด อีกสาเหตุหนึ่งอาจเป็นการประเมินว่าเครื่องทำงานอย่างถูกต้อง โฟลมิเตอร์บทความนี้จะแสดงตัวอย่างมิเตอร์วัดการไหลบางประเภทและอภิปรายวิธีการใช้งานเครื่องวัดอัตราการไหลสูงสุด

ใช้เพื่อวัดอัตราการไหลของอากาศออกจากปอด โฟลมิเตอร์เครื่องวัดอัตราการไหลสูงสุดใช้เพื่อประเมินหรือวัดสภาพปอดของบุคคล บางครั้งใช้สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เนื่องจากอัตราที่อากาศสามารถหายใจออกจากปอดบ่งบอกถึงความสามารถของปอดและกำหนดระดับของการออกกำลังกายที่บุคคลสามารถทำได้ อย่างไรก็ตามโฟลมิเตอร์เครื่องวัดอัตราการไหลสูงสุดมักใช้เพื่อระบุว่ามีคนเป็นโรคหืดหรือใช้เพื่อจัดการสภาพ

การผลิตทางอุตสาหกรรมและเคมี มีความจำเป็นในการวัดการไหล

เมื่อได้รับการวินิจฉัยแล้วเครื่องวัดอัตราการไหลสูงสุดเป็นเครื่องวัดอัตราการไหลทั่วไป โดยใช้วิธีการเคลื่อนที่เพื่อกำหนดอัตราการไหลของอากาศ วิธีก

โฟลมิเตอร์

โฟลมิเตอร์ ราคา

ารกระจัดกระจายเป็นเพียงการลอยตัวภายในพื้นที่จำกัดโฟลมิเตอร์ เช่น ท่อหรือท่อ เมื่ออากาศผ่านท่อจะเคลื่อนตัวลอยโฟลมิเตอร์ ระยะทางที่ลูกลอยเคลื่อนที่บ่งชี้หรือสัมพันธ์กับอัตราการไหลในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น HVAC การแปรรูปอาหาร การจัดการน้ำ การผลิตทางอุตสาหกรรมและเคมี มีความจำเป็นในการวัดการไหลของก๊าซและของเหลวต่างๆ ผ่านเครื่องจักรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่นโฟลมิเตอร์ การผลิตอาหารแปรรูปจำนวนมาก

โฟลมิเตอร์เป็นแบบอัตโนมัติเป็นส่วนใหญ่ อาจมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์ซึ่งต้องการเครื่องมือ เช่น เครื่องวัดอัตราการไหล เพื่อตรวจสอบว่าส่วนผสมต่างๆ เข้าสู่เครื่องในปริมาณที่เหมาะสม หากใช้ปริมาณที่ไม่ถูกต้อง แสดงว่าอาหารมีรสชาติไม่ถูกต้องหรืออาจต้องเรียกคืนในอุตสาหกรรมเหล่านี้มีเครื่องวัดอัตราการไหลที่หลากหลาย โฟลมิเตอร์ที่พบมากที่สุดคือโฟลว์มิเตอร์แบบอัลตราโซนิกและโฟลว์มิเตอร์แบบกระจายความร้อน พวกเขาสามารถวัดอัตราการไหลของก๊าซ

การเปลี่ยนแปลงของความร้อนจากแหล่งความร้อนเฉพาะที่อยู่ภายใน

และของเหลวเพื่อให้มีการใช้งานมากมายหลักการเบื้องหลังโฟลว์มิเตอร์แบบอัลตราโซนิกคือการเปลี่ยนแปลงความถี่ของคลื่นอัลตราโซนิกสามารถใช้เพื่อสัมพันธ์กับอัตราการไหลของสารโฟลมิเตอร์เฉพาะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ นี่เป็นหลักการเดียวกันกับที่อยู่เบื้องหลังเครื่องวัดอัตราการไหลแบบดอปเปลอร์แมกเนติก โฟลมิเตอร์ ซึ่งมักใช้ในการวัดของเหลวที่มีอนุภาค เช่น น้ำทิ้ง น้ำเสีย หรือน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่การกระจายความร้อนมีแนวคิดที่คล้ายกัน ยกเว้นว่าจะใช้

โฟลมิเตอร์การเปลี่ยนแปลงของความร้อนจากแหล่งความร้อนเฉพาะที่อยู่ภายในท่อหรือท่อ การเปลี่ยนแปลงของความร้อนจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับอัตราการไหลของก๊าซหรือของเหลวที่ผ่านแหล่งความร้อนนี้เครื่องวัดอัตราการไหลประเภทอื่นๆ ได้แก่ เครื่องวัดอัตราการไหลแบบกังหัน แม่เหล็ก และแบบล้อ อีกครั้ง โฟลมิเตอร์อุปกรณ์เหล่านี้มีการใช้งานในคอมเพล็กซ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรทำงานอย่างถูกต้องหรือได้รับปริมาณที่เหมาะสมของสารเฉพาะ